Το επάγγελμα του δασκάλου

Η ενότητα αφορά στο επάγγελμα του καθηγητή ξένων γλωσσών (προβλήματα, εργασιακές σχέσεις, αντιμισθία, κλπ).

 

Λέξεις Κλειδιά: επάγγελμα, δάσκαλος, ξένες γλώσσες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Επίσκεψη σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών