Επικοινωνιακή διαχείριση οργανωσιακής κρίσης: η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond

Οργανωσιακή κρίση, Κατηγορίες κρίσεων, κυρίαρχες προσεγγίσεις στη διαχείριση κρίσεων, Επικοινωνιακή στρατηγική, ΜΜΕ & Επικοινωνιακή στρατηγική, η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond.

 

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνιακή διαχείριση, Samina Express, Sea Diamond

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Επικοινωνιακή διαχείριση οργανωσιακής κρίσης: η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Επικοινωνιακή διαχείριση οργανωσιακής κρίσης: η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond