Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

Δημιουργία Κοινού Συστήματος Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας Και Πληροφόρησης - CECIS, Δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Εκπαίδευση - Τεχνικές Προσομοίωσης, Μοντέλο ΕΠΙ, Εκπαίδευση στελεχών, παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: υποστηρικτικά δίκτυα, βάση δεδομένων

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων