Παρουσίαση ειδησεογραφικών πρακτορείων

Ιστορικά στοιχειά, Παρουσίαση των πιο γνωστών ειδησεογραφικών πρακτορείων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ειδησεογραφικά πρακτορεία, χαρακτηριστικά