Η τηλεόραση: Στρατηγικές λόγου - Είδη τηλεοπτικού λόγου

Θεματικές του μαθήματος είναι οι διάφορες στρατηγικές λόγου στην τηλεόραση, τα είδη του τηλεοπτικού λόγου, αναφορά σε στοιχεία όπως οι «ανταποκρίσεις», τα προκαταγεγραμμένα ρεπορτάζ, οι απευθείας μεταδόσεις, οι εκπομπές λόγου και τέλος αναφορά σε ιστορικούς σταθμούς.

 

Λέξεις Κλειδιά: δημοσιογραφία, τηλεοπτικός, δημοσιογραφικός λόγος, στρατηγικές λόγου, είδη τηλεοπτικού λόγου