Η προσωδία του τηλεοπτικού λόγου ΙΙ - Οι κανόνες της οπτικοακουστικής γραφής

Στο μάθημα μελετώνται στοιχεία όπως: παύσεις, ρυθμός εκφοράς (τέμπο), χροιά, οι μεγάλοι κανόνες της οπτικο-ακουστικής γραφής.

 

Λέξεις Κλειδιά: προσωδία, τηλεοπτικός λόγος, κανόνες, οπτικοακουστική γραφή, παύσεις, τέμπο, χροιά