Η εκφορά του λόγου στην τηλεόραση - Η δείξη τόπου και χρόνου

Η εκφορά του λόγου στην τηλεόραση, ο τηλεοπτικός χώρος και χρόνος αποτελούν τις βασικές θεματικές της συγκεκριμένης ενότητας.

 

Λέξεις Κλειδιά: τηλεοπτικός λόγος, εκφορά, τηλεοπτικός χώρος, τηλεοπτικός χρόνος, τηλεόραση, ΜΜΕ