Γλώσσες Προγραμματισμού
  • Η διάλεξη αυτή εστιάζεται στην γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό των διεπαφών υπολογιστικών συστημάτων. Εξετάζονται οι ιστορικές γλώσσες προγραμματισμού και παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις τους όσον αφορά τον προγραμματισμό κυρίως των φορητών συσκευών. Η ευχρηστία όμως των σύγχρονων συσκευών δεν οφείλεται μόνο στις ικανότητες προγραμματισμού τους, αλλά κυρίως στην αλληλεπίδραση τους με το υπολογιστικό σύννεφο και τη χρήση Web 3.0 τεχνολογιών.

Λέξεις Κλειδιά: Γλώσσες Προγραμματισμού, Ευχρηστία Σύγχρονων Συσκευών, Αλληλεπίδραση με το Υπολογιστικό Σύννεφο

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Γλώσσες Προγραμματισμού

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Γλώσσες Προγραμματισμού