Οι Τεχνολογίες Μάθησης
  • Πέρα από την οικονομία μάθησης, που αφορά στην αυστηρά οικονομική θεώρηση των δρώμενων στην εκπαίδευση, υπάρχει και η πρακτική των τεχνολογιών μάθησης που διαχειρίζεται πλευρικά υποσυστήματα της παιδείας, όπως είναι η κινητικότητα των φοιτητών, με στόχο την σταθεροποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ακόμα και σε περιόδους υποχρηματοδότησης.

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογίες μάθησης, Οικονομία κλίμακας, Τεχνικές λύσεις

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οι Τεχνολογίες Μάθησης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οι Τεχνολογίες Μάθησης