Οι δρόμοι των μεταφραστών και στοιχεία θεωρητικής μεταφρασεολογίας
  • Ελληνική παράδοση.
  • Αρχαία Ελλάδα και μετάφραση.
  • Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και μετάφραση.
  • Η ελάχιστη μονάδα στην μετάφραση.
  • Παράδοση, εκπαιδευτικός πολιτισμός, μεταφραστικός πολιτισμός.
  • Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Άγιοι προστάτες των μεταφραστών.
  • Από την νομική εκπαίδευση και τις σημειώσεις μέχρι το 1821.
  • Από τον Όμηρο μέχρι τους εμπορικούς δρόμους των μουλαριών.
  • Χαρτογράφηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης μεταφρασεολογίας.

Λέξεις Κλειδιά: Ηρόδοτος, μεταφραστές, διερμηνείς, lingua franca, Καινή Διαθήκη, Μετάφραση Ο', Μετανάστευση, Γραμμική Β, σύγχρονη Ελλάδα, Εκδοτικές στρατηγικές, Λογοτεχνία, Μαντεία, Μέση Ανατολή, Καινή διαθήκη, Όμηρος, Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, διερμηνείς, Αντικήνσορες, ισοζύγιο νοηματων, διαγλωσσική ένταση, παράδοση, εκπαιδευτικός πολιτισμός, μεταφραστικός πολιτισμός, Ορθόδοξοι Άγιοι, Καθολικοί Άγιοι, Χαρτογράφηση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οι δρόμοι των μεταφραστών και στοιχεία θεωρητικής μεταφρασεολογίας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οι δρόμοι των μεταφραστών και στοιχεία θεωρητικής μεταφρασεολογίας