Ελληνική παράδοση με έμφαση στην αγγλόφωνη ορολογία και φρασεολογία [με βάση τον Ντίβιντ Κόνολυ]
  • Συνοψίζονται προηγούμενα μαθήματα.
  • Θεωρία της μετάφρασης και ιστορία των μεταφράσεων.
  • Εξάσκηση σύνδεσης ιστορίας και θεωρίας της μετάφρασης.

Λέξεις Κλειδιά: Ηρόδοτος, Παύλος, Μαντεία, Πυραμίδες, Μετάφραση, Μεταφραστές, Ιστορία, ρόλοι διερμηνέων, Συναισθησία και μετάφραση, πολιτισμός, θεωρία μετάφρασης, Ιστορία μετάφρασης, υποπεριοχές μεταφρασεολογίας, διαίρεση των μεταφραστικών σπουδών, ελληνική παράδοση, μετάφραση λογοτεχνίας, ιστορία μετάφρασης, θεωρία μετάφρασης, Απόστολος Παύλος, Ηρόδοτος, Lady Welby, Wilss