Η μετάφραση των εβδομήκοντα, η εκπαίδευση των μεταφραστών κατά Κικέρωνα, η τέχνη της μετάφρασης από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια
  • Η μετάφραση των Ο’.
  • Κικέρωνας και απαρχές στην διδακτική της μετάφρασης.
  • Η τέχνη της μετάφρασης από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. 

Λέξεις Κλειδιά: Πτολεμαίος, Παλαιά Διαθήκη, Μετάφραση, ερμηνεία, προγραμματισμός, εκπαίδευση μεταφραστών, λάθη, Κικέρωνας, σημειώσεις μεταφραστή, παράλληλα κείμενα, λογοτεχνικές απώλειες, εξάσκηση, στυλ, Αρχαία ελληνική, Λατινική, ευρωπαϊκές γλώσσες, διαπολιτισμικότητα του μεταφραστή, εγκυκλοπαίδεια του μεταφραστή