Μεταφραστές και πρωτότυπα
  • Προτεραιότητα στον συγγραφέα του πρωτοτύπου.
  • Μετάφραση ποίησης.
  • Οδηγίες πρόσβασης στο υλικό του μαθήματος.
  • Ανάγνωση μεταφράσεων και σχολιασμός κειμένων.
  • Βίβλος και μετάφραση στην ελληνική παράδοση.

Λέξεις Κλειδιά: δημοσιότητα, νεολογία, γλωσσική ασυμμετρία, νόρμες μετάφρασης, αναγνώστες, πολιτισμικά αντικείμενα, μέτρο, μετάφραση ποίησης, προτεραιότητες, νόημα, πρωτότυπο, ανάγνωση, διγλωσσία μεταφραστή, κατανόηση, παραγωγή, γλώσσα πρωτοτύπου, ιστορικό πλαίσιο, φρασεολογία, ορολογία, ύφος, προσβασιμότητα, ανακεφαλαίωση, Ηρόδοτος, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Βάμβας, Βιβλική εταιρεία, Βάμβας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μεταφραστές και πρωτότυπα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μεταφραστές και πρωτότυπα