Ζωντανές, νεκρές γλώσσες και μετάφραση
  • Η προτεραιότητα στην γλωσσική κοινότητα υποδοχής.
  • Γερμανική μετάφραση.
  • Αρχαία ελληνικά έργα και λατινικές μεταφράσεις.
  • Μεταφράζοντας την Γένεση.
  • Η πρώιμη αυτοσυνειδητοποίηση του μεταφραστή.
  • Ενημέρωση φοιτητών.

Λέξεις Κλειδιά: ιστορία, πολιτισμός, περίσταση μεταφραστικής επικοινωνίας, ρητορική, δυτική μεταφραστική θεωρία, διδακτική, παράλληλα κείμενα, γλωσσική κοινότητα στόχος, Γερμανοί, εθνικά ιδεώδη, εθνικές ιδεοληψίες, αρχαία ελληνική, ποίηση, λογοτεχνία, δημιουργός, νεκρό σώμα, νέα ζωή κειμένου, ψευδομετάφραση, λογοκλοπή, καθομιλουμένη, πρωτότυπο, καθομιλουμένη, πρόλογος, επίμετρο, σχόλια, κατανόηση, ιδιωματισμοί, copyright, συγγραφείς, χριστιανισμός, ψυχή, διαδραστική ανάγνωση, νομική μετάφραση, Αγγλική παράδοση, αποικιοκρατία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ζωντανές, νεκρές γλώσσες και μετάφραση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ζωντανές, νεκρές γλώσσες και μετάφραση