Οι προτεραιότητες του μεταφραστή
  • Το πρωτότυπο.
  • Η μετάφραση.
  • Οι γλώσσες.

Λέξεις Κλειδιά: σημειωτικά συστήματα, σύλληψη, μορφή, σύνταξη, ασυμμετρίες, μετάφραση, πίστη, ιδέες, αντίγραφο ιδεών, πρωτότυπο, προτεραιότητες, κατανόηση, εξίσωση ιδεών, εξίσωση νοημάτων, ύφος, Τυτλερ, Καζαντζάκης, μετάφραση Ο', ρατσισμός, μετάφραση, ιστορία, θεωρία μετάφρασης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οι προτεραιότητες του μεταφραστή

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οι προτεραιότητες του μεταφραστή