Εισαγωγή

Προετοιμασία μαθήματος, άνοιγμα λογαριασμών χρηστών, εξοικείωση με το λογισμικό και τις διαδικασίες παρακολούθησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: προετοιμασία, εξοικείωση, διαδικασίες παρακολούθησης