Ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών με τη χρήση ειδικών πεπερασμένων στοιχείων
  • Βασικές αρχές στατικής και δυναμικής ανάλυσης με γενικά προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων. Eφαρμογή: Ανάλυση μεταλλικού χωροδικτυώματος.
  • Εισαγωγή στην τρισδιάστατη προσομοίωση φορέων. Eφαρμογή: Ανάλυση μεταλλικού κόμβου δοκού-υποστυλώματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: στατική και δυναμική ανάλυση, ανάλυση μεταλλικού χωροδικτυώματος, τρισδιάστατη προσομοίωση φορέων, ανάλυση μεταλλικού κόμβου δοκού-υποστυλώματος