Εισαγωγή στην ανελαστική στατική ανάλυση δομικών στοιχείων και φορέων από Ο/Σ

Εισαγωγή στην ανελαστική ανάλυση φορέων Ο/Σ. Eφαρμογή: Ανελαστική ανάλυση κόμβου δοκού-υποστυλώματος Ο/Σ.

 

Λέξεις Κλειδιά: ανελαστική ανάλυση φορέων