Προγραμματισμός ANSYS μέσω APDL (ANSYS Programming Design Language)

Προγραμματισμός σε APDL. Εφαρμογή: Στατική και ιδιομορφική ανάλυση τετραόροφου κτιρίου.

 

Λέξεις Κλειδιά: προγραμματισμός σε APDL, στατική και ιδιομορφική ανάλυση τετραόροφου κτιρίου