Εφαρμογές της Matlab σε προβλήματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών

Εισαγωγή στην χρήση της γλώσσας μαθηματικών υπολογισμών Matlab. Eφαρμογή: Υπολογισμός φάσματος απόκρισης.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα μαθηματικών υπολογισμών, Matlab, υπολογισμός φάσματος απόκρισης