Δημιουργία και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η προϊστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
  • ΕΚΑΧ
  • Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
  • Έννοιες του όρου ‘κράτος’.
  • Είναι κράτος η ΕΕ;

Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκή κοινότητα, ευρωπαϊκή ιστορία, ΕΚΑΧ

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

1. Ιστορία της δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

1.1 Ιστορία της δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άσκηση

Ενότητα 1η: Η ιστορία της δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.