Κλασική Αρχιτεκτονική - Δωρικός ρυθμός

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: κλασική αρχιτεκτονική, δωρικός ρυθμός