Γοτθικό στυλ

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: γοτθικό στυλ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Γοτθικό στυλ

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Γοτθικό στυλ