Μπαρόκ

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: μπαρόκ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μπαρόκ

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Αναγέννηση - Μπαρόκ
Μπαρόκ
Μπαρόκ - Υψηλή τεχνολογία