Άτομο
  1. Άτομο
  2. Κβαντικό Μοντέλο
  3. Ατομικά Τροχιακά

Λέξεις Κλειδιά: άτομο, ηλεκτρόνια, τοποθέτηση, κβαντικό μοντέλο, τροχιακά

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Άτομο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Άτομο