Δεσμοί και Τροχιακά
  1. Επικάλυψη
  2. Σχηματική απεικόνιση τροχιακών
  3. Άξονας δεσμού

Λέξεις Κλειδιά: επικάλυψη, σχηματική απεικόνιση τροχιακών, δεσμικά, αδεσμικά, άξονας δεσμού

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δεσμοί και Τροχιακά

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Δεσμοί και Τροχιακά