Δεσμοί στον Άνθρακα
  1. Συμπληρωματικότητα της θεωρίας του Lewis

Λέξεις Κλειδιά: σχηματισμός πολλαπλών δεσμών, άνθρακας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δεσμοί στον Άνθρακα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Δεσμοί στον Άνθρακα