Δομές Συντονισμού
  1. Σχηματισμός δομών
  2. Αρωματικός δακτύλιος

Λέξεις Κλειδιά: δομές σχηματισμού, γνώση αρωματικών δακτυλίων

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δομές Συντονισμού

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Δομές Συντονισμού