Ομοιοπολικός Δεσμός
  1. Δεσμοί
  2. Διπολική Ροπή
  3. Διαμοριακές δυνάμεις

Λέξεις Κλειδιά: ομοιοπολικός δεσμός, ιοντικός δεσμός, πόλωση δεσμού, αγωγιμότητα διαλυμάτων

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ομοιοπολικός Δεσμός

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ομοιοπολικός Δεσμός