Μέταλλα και Ανόργανα
  1. Ενδοαλογονούχες ενώσεις
  2. Ατομική ακτίνα
  3. Μέταλλα

Λέξεις Κλειδιά: φυσικές ιδιότητες, δομές, αλογόνα, μέταλλα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μέταλλα και Ανόργανα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μέταλλα και Ανόργανα