Δομές Συντονισμού (Mole, Ισομέρεια)
  1. Mole
  2. Δομές συντονισμού
  3. Ισομέρεια

Λέξεις Κλειδιά: mole, αριθμητική τιμή, δομές συντονισμού οργανικών βάσεων, στοιχεία, χημικές ενώσεις-ligands, ισομέρεια σε ενώσεις συναρμογής

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δομές Συντονισμού

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Δομές Συντονισμού (Mole, Ισομέρεια)