Λειτουργική κατάταξη οδικού δικτύου (Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ / Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.)

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον/την φοιτητή/ τρια σε θέματα που αφορούν στον τρόπο κατάταξης των ελληνικών οδών σε κατηγορίες σύμφωνα με τον τύπο της λειτουργίας τους. Γίνεται αποκλειστική χρήση του τεύχους “Λειτουργική Κατάταξη Οδικού δικτύου (ΛΚΟΔ)” των ΟΜΟΕ – Υπ.YΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, κατηγορίες οδών, αυτοκινητόδρομος, οδικό δίκτυο, οδική αρτηρία