Διάλεξη 3
  • Παρουσίαση και ανάλυση τηςδιακήρυξης της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
  • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 3

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 3