Διάλεξη 4

Τελευταίο μέρος της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο:

  • Συμπεράσματα του ειδικού εισηγητή.
  • Συστάσεις του ειδικού εισηγητή προς τις κυπριακές αρχές.
  • Συστάσεις του ειδικού εισηγητή προς τις de facto αρχές στο βόρειο μέρος του νησιού.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 4

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 4