Διάλεξη 5

3ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003:

  • Συνταγματική νομική θέση της ελευθερίας θρησκείας ή πεποίθησης.
  • Άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ελευθερία θρησκείας ή πεποίθησης.

4ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003:

  • Το ειδικό καθεστώς της ορθόδοξης εκκλησίας της Γεωργίας.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 5

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 5