Διάλεξη 6
  • Τελευταίο τμήμα της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003 (συνέχεια από 5η διάλεξη).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 6

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 6