Διάλεξη 7

Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012:

  • 3ο τμήμα της έκθεσης: εσωτερικό νομικό πλαίσιο της ελευθερίας θρησκείας ή πεποίθησης.
  • Τμήμα της έκθεσης που αφορά την προνομιακή θέση της ορθόδοξης εκκλησίας της Μολδαβίας.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 7

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 7