Διάλεξη 8

Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012 (συνέχεια από 7η ενότητα):

  • Τμήμα της έκθεσης που αφορά την προνομιακή θέση της ορθόδοξης εκκλησίας της Μολδαβίας.
  • Για το ζήτημα της διένεξης μεταξύ των ορθοδόξων εκκλησιών της Μολδαβίας.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 8

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 8