Διάλεξη 9

6ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012 (συνέχεια από 7η και 8η ενότητα):

  • Συμπεράσματα του ειδικού εισηγητή.
  • Συστάσεις του ειδικού εισηγητή προς τις μολδαβικές αρχές.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 9

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 9