Διάλεξη 11

Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία:

  • Γενικές συνταγματικές εγγυήσεις που σχετίζονται με την ελευθερία θρησκείας ή κοσμοθεωρίας.
  • Συνταγματικές εγγυήσεις ειδικές για τις σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκείας ή πεποίθησης.
  • Συνταγματικές.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διάλεξη 11

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διάλεξη 11