Εισαγωγή

Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται μια πρώτη γνωριμία με το μάθημα. Δίνεται το κίνητρο της ενασχόλησης με τα περιεχόμενα του μαθήματος και παρέχονται βασικές έννοιες και ορισμοί.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αλγόριθμος, ταξινόμηση, ταξινόμηση με επιλογή, μέγιστος κοινός διαιρέτης

 

Παρουσίαση

Ενότητα 1: Εισαγωγή