Αφθονία – Κατανομές – Βιομάζα - Παραγωγικότητα

Κατανόηση του βασικού θεωρητικού υπόβαθρου πριν τη διεξαγωγή μιας δειγματοληψίας, και τη στατιστική επεξεργασία μετά καθώς και τις διαφορετικές πληθυσμιακές κατανομές καθώς και τις σχέσεις και εξισώσεις που διέπουν τους όρους Παραγωγή, Παραγωγικότητα, Ροή Ενέργειας, Βιομάζα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αφθονία, Κατανομές, Βιομάζα, Παραγωγή, Παραγωγικότητα