Συντελεσμένος μέλλοντας και Υποθετική έγκλιση. Σχηματισμός και χρήση μέσα στο λόγο

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τον “futuro composto” και το “condizionale”.

 

Λέξεις Κλειδιά: futuro compost, condizionale