Κείμενα και λεξιλόγιο που αφορούν το χώρο της ένδυσης και της μόδας

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο της 1ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της ένδυσης και της μόδας.

 

Λέξεις Κλειδιά: λεξιλόγιο, ένδυση, μόδα