Κείμενα και λεξιλόγιο από το χώρο της υγείας και άθλησης

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο της 2ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος, που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο της υγείας και των σπορ.

 

Λέξεις Κλειδιά: λεξιλόγιο, αθλητισμός, υγεία