Κείμενα και λεξιλόγιο σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων και το φεμινιστικό κίνημα

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο το λεξιλόγιο  της 3ης ενότητας του εγχειριδίου του μαθήματος, που αναφέρεται στο σημασιολογικό πεδίο του φεμινιστικού κινήματος στην Ιταλία και τα επιτεύγματα του.

 

Λέξεις Κλειδιά: φεμινισμός, κίνημα, Ιταλία, επιτεύγματα