Εισαγωγικά Θέματα Πολυμέσων

Περιγραφή της βασικής θεωρίας που σχετίζεται με τα πολυμέσα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολυμέσα, κατηγορίες πολυμέσων

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγικά Θέματα Πολυμέσων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγικά Θέματα Πολυμέσων