Συμπίεση Ψηφιακού Ήχου

Παρουσίαση των μεθόδων συμπίεσης του ψηφιακού ήχου.

 

Λέξεις Κλειδιά: χαρακτηριστικά της ακοής, απολεστική συμπίεση ήχου, συμπίεση κατά ΜP3

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Συμπίεση Ψηφιακού Ήχου

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Συμπίεση Ψηφιακού Ήχου