Πρότυπα Ψηφιακού Ήχου

Παρουσίαση των διαφόρων προτύπων ψηφιακού ήχου.

 

Λέξεις Κλειδιά: MPEG, WAVE, AIFF, WMA, MP3 Pro, OGG – Vorbis, RealAudio

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Πρότυπα Ψηφιακού Ήχου

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Πρότυπα Ψηφιακού Ήχου