Εισαγωγικά Θέματα Βίντεο

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του αναλογικού βίντεο.

 

Λέξεις Κλειδιά: αναλογικό βίντεο, διαπλεκόμενη σάρωση, συνεχής σάρωση, σχήματα κωδικοποίησης χρώματος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγικά Θέματα Βίντεο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγικά Θέματα Βίντεο